Evenementen - Taverne 't Hemelrijck Geraardsbergen

Taverne 't Hemelrijck
Ga naar de inhoud

Evenementen

Meimaand = Mariamaand

De geschiedenis:
De juiste datum van de oprichting van de kapel is niet gekend, maar het oudste document waarin de kapel vermeld staat dateert van 1294 en is een verkoopsakte waarin het volgende vermeld staat : "verleden voor Bailliu ende scepene van de lande Boulaere, ten profijte van Jhanne Tant, cluusenaer inder cluuse bider capelle van Onser Vrouwe op de Hunnebeerch te Gherourdsbeerghe"

Een zekere Jan Tant, deken van de Lakengilde van Leuven, werd op de weg naar Brugge overvallen door een onweer. Zijn gezellen werden doodgebliksemd. Jan beloofde een kapel te bouwen op de berg als hij gezond mocht terugkeren naar Brugge. Zo geschiedde.
Later vestigde hij zich op de berg als kluizenaar.

De kapel in haar huidige vorm dateert van 1906. De paters Jozefieten lieten en nieuwe en stijlvolle kapel bouwen die werd ingezegend in 1906 door mgr. Stilleman. Deze plechtigheid werd door maar eventjes twaalfduizend bedevaarders bijgewoond. Dat vinden we terug in een verslag, waarin ook sprake is van een mirakel in 1760. In die tijd trokken vele bedevaarders naar Halle om er Onze Lieve Vrouw te vereren. Volgens de legende zou er een groep van 63 bedevaarders, die op terugweg waren en langs de kapel van Geraardsbergen voorbij kwamen, wat verder, boven op de berg halt hielden. Daar stapte de voerman af om te controleren of de wagens en de paarden nog in goede staat waren om de tocht verder te zetten. Alles bleek in orde. Nog geen honderd meter verder breekt het "mechaniek" om de achterwielen stil te leggen, stuk. De paarden schrokken en galoppeerden met een helse vaart de Oudenberg af. In uiterste nood aanriep het gezelschap Onze Lieve Vrouw van Halle om hen bij te staan. En Maria verhoorde hen. Plots stonden de paarden stil en iedereen kon veilig uitstappen. Een afbeelding van deze miraculeuze redding der "Hallebedevaarders" kan men bezichtigen in de kapel. De maand mei is bij uitstek dé maand van de bedevaarders.

Openingsuren:

De kapel is vanaf 1 mei open tot 20.00uur. Op de laatste vrijdag van de maand mei is er 's avonds een gebedsviering gevolgd door een kaarsjesprocessie.

#########

De evenementen voor de volgende 30 dagen te Geraardsbergen kan u via deze link vinden.Terug naar de inhoud